ماهنامه آیینه پاسارگاد شماره ۹۴ چاپ شد
فاضله توسلیان 1399-05-05 بازدید 344
ماهنامه آیینه پاسارگاد شماره ۹۴  چاپ شد

ماهنامه آیینه پاسارگاد شماره ۹۴  در بهار ۹۸ به چاپ رسیدو در این شماره از ماهنامه ۱۷ مقاله کاربردی از جمله به عوامل موثر در فروش بالا بیمه عمر پاسارگاد و عوامل موثر برای غلبه بر ترس هنگام سخنرانی مورد بررسی قرار گرفته است.

برچسبها


انتشارات ماهنامه


نظرات
ثبت نظر